Μάντη Περσάκη

Στο νοσοκομείο η γυμνάστρια, Μάντη Περσάκη