Μάξομος Μουμούρης

Μάξιμος Μουμούρης: «Είναι τεράστιο ευτύχημα που το ΣΕΗ μπαίνει μπροστά κι έχει πολύ υλικό στα χέρια του - Να σπάσει το τεράστιο απόστημα που υπάρχει»