Πατρίτσια Περιστέρη

Πατρίτσια Περιστέρη: «Με παρενόχλησε σεξουαλικά ένα από τα καταγγελλόμενα πρόσωπα»

Πατρίτσια Περιστέρη: περνάει υπέροχα στο Μεξικό και μας το δείχνει