Τραπ

Toquel: «Έπαιζε πολύ - Την κακοποιούσε την μάνα μου - Έχει φάει ξύλο, δεν είναι ψέμα, πολύ ξύλο»