Βάσσιας

Αλέκος Αλεξανδράκης: Ο γιος του Βάσσιας έχει τα μάτια του